แจ้งชำระเงินหรือติดต่อ. : ครูชวนปั่น

จ่ายเงินก่อน 20 ก.ย.65 ได้รับเสื้อหน้างาน
! ผลการดำเนินการ.
 *
 *
 *

หมายเหตุ: เมื่อแจ้งชำระเงิน ต้องกรอกชื่อผู้สมคร ให้ครบตามจำนวนที่ต้องการแจ้ง.

โอนชำระเงิน ธ.ออมสิน บัญชีเลขที่ 052360718184 ร.ร.บ้านเทพสุนทรินทร์ ผู้ประสานงาน โทร 095-446-0426

ติดต่อเจ้าหน้าที่ LINE: เพิ่มเพื่อน