สมัคร : PHAN LOVE RUN 2020

ขออภัย. ปิดรับสมัครค่ะ

แจ้งชำระเงิน


1.รุ่น VIP ให้ระบุรุ่นของตนเองที่จะลง ในช่องทีม/ชมรม 2.ต้องการส่งเสื้อ+BIB เพิ่ม 60 บาท ใส่ชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนและวงเล็บหลังที่อยู่(จัดส่งไปรษณีย์) 3.รับสมัครถึง 20 ธันวาคม 2562 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน 4.โอนเงินค่าสมัครบัญชีบัญชี 522-0-55301-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน PHAN LOVE RUN 2020 โดย น.ส.วรางคณา ขันนรา 5.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและอัพเดทสถานะภายใน 24 ชั่วโมง 6. สอบถามรายละเอียด 053-721345 / 089-7998555