แจ้งชำระเงินหรือติดต่อ. : ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 18 รพ.จังหวัดเชียงราย

ค่าสมัคร VIP 1,000 บาท ธรรมดา 600 บาท =ชำระเงินบัญชี 678-3-52042-0 น.ส.จิตติมา วงค์คำมูล ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
! ผลการดำเนินการ.
 *
 *
 *

หมายเหตุ: เมื่อแจ้งชำระเงิน ต้องกรอกชื่อผู้สมคร ให้ครบตามจำนวนที่ต้องการแจ้ง.

ชำระเงินบัญชี 678-3-52042-0 นางสาวจิตติมา วงค์คำมูล ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ==Admin จะยืนยันภานใน 2 วันหลังจากท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน==